اسکلت فلزی ساختمان

گروه صنعتی پارسه سازه ساخت و نصب تخصصی اسکلت فلزی برج ها و ساختمانها

ساختمان های اداری

با عرض پوزش 

 

این سایت در حال به روز شدن است 

 

برای توضیحات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید: 

 ۰۹۱۲۶۹۵۲۷۶۳

۰۹۳۲۹۰۲۷۷۸۲ 

Alireza.shahbazkia@gmail.com